Licht uit voor Buurtkamers in Zuid?

woensdag 27 september 2006 19:18

Onlangs mocht ondergetekende, onze fractievoorzitter vervangen in de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid. Een van de punten die hier op de agenda stonden was de stadsdeelrapportage. Tijdens de bespreking in de commissie heb ik, naar aanleiding van deze rapportage, vragen gesteld over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Buurtkamers in Enschede Zuid. Het blijkt namelijk dat de financiële afspraken rond deze Buurtkamers nog niet rond zijn. Bijdragen van de Posten en Livio laten op zich wachtten.

Het mag duidelijk zijn dat we als ChristenUnie ons ernstig zorgen maken over het feit dat het voortbestaan van de Buurtkamers niet is gewaarborgd. De Buurtkamers zijn, als kleinschalige ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt, een ontzettend belangrijk initiatief. Het is een simpele, maar effectieve manier om eenzaamheid te bestrijden. In maart hebben de Buurtkamers in Zuid onze jaarlijkse Koffie Award gewonnen. Met deze prijs belonen we belangrijke initiatieven die tot doel hebben de onderlinge betrokkenheid tussen mensen in de buurt te vergroten. Het belang van de Buurtkamers is met het toekennen van deze prijs nog eens extra onderstreept.

De ChristenUnie blijft dan ook vierkant achter de twee Buurtkamers in Zuid staan. Ik heb de toezegging gekregen dat de wethouder en de stadsdeelmanager in de komende vergadering zullen aangeven hoe het er dan voor staat. De gemeente zal zich er in de tussentijd sterk voor moeten maken dat genoemde organisaties met bijdragen over de brug komen. Als blijkt dat daarnaast nog extra middelen nodig zijn om de Buurtkamers in stand te houden, dan moeten deze er wat ons betreft komen. De inzet van vrijwilligers en mantelzorg moet door de gemeente worden ondersteund. Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat het licht dus niet uit voor de Buurtkamers in Zuid!

Jurgen van Houdt, fractievertegenwoordiger
j.v.houdt@enschede.nl


« Terug

Reacties op 'Licht uit voor Buurtkamers in Zuid?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.