CU reageert op rekenkameronderzoek schulddienstverlening

20170116 rekenkameronderzoek schuldhulpverleningmaandag 16 januari 2017 21:41

In de stedelijke commissie van 16 januari is het rapport Schulddienstverlening (Stadsbank) van de Rekenkamers besproken. Namens de ChristenUnie(CU) Enschede heeft Henri de Roode een reactie gegeven.

Samenwerking Rekenkamers

De Rekenkamers van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal en Enschede hebben dit rapport opgesteld. De CU is tevreden over deze samenwerking. Het laat zien dat deze niet alleen leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie bij het uitvoeren van onderzoeken maar door deze kruisbestuiving ook een impuls geeft aan de Rekenkamers zelf. Het is goed om te lezen dat de Rekenkamers hier ook zelf tevreden over zijn!

Conclusies en aanbeveling

Het rapport geeft een goed beeld van de huidige situatie van de schulddienstverlening zoals de Stadsbank Oost Nederland (Stadsbank) die verleent. Volgens De Roode springen er een aantal conclusies uit.

Als eerste noemt hij dat de Rekenkamers constateren dat de gemeenteraden niet genoeg stuurinformatie ontvangen om hun kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen.

Ook heeft de raad onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de doelgroep. Terecht legt het rapport hier de zere vinger op. De gemeenteraden moeten zichzelf ook in de goede positie brengen.

Ten tweede staat in het rapport dat de Stadsbank soms in een (te) strak keurslijf zit. Daardoor heeft de Stadsbank te weinig ruimte om maatwerk te bieden en de samenwerking binnen de keten van schulddienstverlening vorm te geven. De Rekenkamers doen een oproep om de Stadsbank hier meer speelruimte te geven. De CU sluit zich aan bij deze oproep. Wel met de kanttekening dat meer maatwerk mogelijk ook weer tot meer vraag naar stuurinformatie leidt.

Tot slot komt ook in deze rapportage de ‘dubbele petten problematiek’ rond het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Stadsbank aan de orde.  Vanuit  de regels voor ‘goed bestuur’ zoude de gemeenten dit  principieel anders moeten regelen. Zelfs al doen zich op dit moment geen directe problemen voor. In haar reactie laat het college weten dit nu niet te gaan oplossen. De CU bepleit meer doortastendheid op dit punt.

« Terug

Reacties op 'CU reageert op rekenkameronderzoek schulddienstverlening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.