Nieuws

Meedoen en thuisvoelen

20161024 meedoen en thuisvoelenmaandag 24 oktober 2016 21:55 Janny Joosten reageert namens de ChristenUniefractie op het document ‘meedoen en thuisvoelen’ van wethouder Jurgen van Houdt. lees verder

ChristenUnie stemt voor waardering mantelzorger

20161006 mantelzorgwoensdag 05 oktober 2016 21:00 Hoopvol verbindend, dat is hoe de fractie van de ChristenUnie Enschede het voorstel van het college ziet voor de mantelzorgwaardering via een ‘webshop’. lees verder

Compliment voor mantelzorgers

20160913 compliment mantelzorgdinsdag 13 september 2016 21:25 In de raad van Enschede is gesproken over het compliment dat de gemeente wil geven aan de vele mantelzorgers in haar gemeente. Een goed idee vindt de ChirstenUnie bij monde van Janny Joosten. lees verder

Bezorgde vragen ChristenUnie over mogelijke misstanden prostitutie

20160908 misstanden prostitutiedonderdag 08 september 2016 21:13 Janny Joosten van de fractie ChristenUnie Enschede is ernstig bezorg na het lezen van een artikel in de Twentse Courant Tubantia dd 7-9-2016 over het onderzoek van het Prostitutie Controle Team. Volgens deze krant blijkt dat er ook in Twente sprake is van schrijnende situaties bij illegale sekswerkers en dat sprake is van vrouwenhandel. lees verder

Bijdrage taakstelling Zwembaden en Sportaccomodaties

20160621 sportdinsdag 21 juni 2016 22:40 Na een lange voorbereidingstijd ligt er een voorstel om de bezuinigingen op Sport in te vullen. Een bezuiniging van 1 miljoen is een grote opgave die om fundamentele keuzes vraagt. lees verder

Gemeenterekening 2015

20160621 gemeenterekening 2015dinsdag 21 juni 2016 22:38 In de raad van Enschede wordt de gemeenterekening besproken. De fractievoorzitter van de ChristenUnie Wim Tekkelenburg is tevreden met het resultaat over 2015. lees verder

Reactie op brief Staatsecretaris Van Rijn

20160614 van Rijnmaandag 13 juni 2016 21:01 De fractie van de ChristenUnie heeft de brief gelezen van staatssecretaris Van Rijn over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreffende de WMO 2015.
Deze brief sluit mooi aan op dat wat twee weken geleden met de wethouder is afgesproken. De wethouder gaat zorgvuldig aan de slag met de uitspraak en onderzoekt of deze nog gevolgen heeft voor de situatie in Enschede. lees verder

Flexibel budget burgerkracht

20160614 budget burgerkrachtmaandag 13 juni 2016 20:59 De fractie van de ChristenUnie heeft met de evaluatie " flexibel budget burgerkracht Enschede" met belangstelling gelezen. Voorzichtig zijn de eerste stappen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Enschede te versterken. Het zijn hele kleine stappen. Ook verschillen de resulaten per wijk en per welzijnsaanbieder. Janny Joosten wil graag dat de successen, hoe klein ook, meer’ een gezicht’ krijgen. lees verder

Vervolg Klachtencommissaris

20160422 stadhuisvrijdag 22 april 2016 19:14 Gemeente Enschede gaat door met de klachtencommissaris. Volgens ChristenUnie Enschede een goede zaak. lees verder

Klachtencommissaris Enschede

20160406 klachtencommissiemaandag 04 april 2016 21:32 Een jaar na het instellen van een klachtencommissaris in Enschede is het tijd voor een evaluatie. Bij monde van Janny Joosten reageert de ChristenUnie op het rapport van de rekenkamer. lees verder

Uitnodiging ChristenUnie-bijeenkomst fosfaatrechten in de melkveehouderij

20160403 koeienzaterdag 02 april 2016 20:59 Op maandagavond 18 april organiseert de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie in samenwerking met de Overijsselse Statenfractie en lokale fracties een bijeenkomst in Zwolle over fosfaatrechten en de toekomst van de melkveehouderij. lees verder

Overig Nieuws