Nieuws

CU reageert op rekenkameronderzoek schulddienstverlening

20170116 rekenkameronderzoek schuldhulpverleningmaandag 16 januari 2017 21:41 In de stedelijke commissie van 16 januari is het rapport Schulddienstverlening (Stadsbank) van de Rekenkamers besproken. Namens de ChristenUnie(CU) Enschede heeft Henri de Roode een reactie gegeven. lees verder

Motie ChristenUnie, VVD en D66 over aanbesteding welzijnswerk

20161219 welzijnmaandag 19 december 2016 20:29 Vandaag besloten ChristenUnie Enschede en D66 een motie in te dienen over de aanbesteding van het welzijnswerk 2018 in Enschede. lees verder

Met bed, bad en brood de winter door

20161206 bbbdinsdag 06 december 2016 18:49 Persbericht van de fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA fracties uit Groningen, Den Haag, Arnhem en Nijmegen lees verder

Bed, bad, brood en begeleiding: wethouder Van Houdt teleurgesteld over afbreken overleg.

20161122 bed bad brooddinsdag 22 november 2016 21:28 Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie Enschede) reageert op het afgebroken overleg met staatsecretaris Dijkhoff . lees verder

Verlaging tarieven parkeergarages Enschede?

20161122 parkeergaragemaandag 21 november 2016 21:25 Janny Joosten, fractielid ChristenUnie Enschede, reageert op een bericht in de media. De tareiven van de parkeergarages in de stad worden gelijk getrokken. Het dagtarief gaat omlaag en parkeren op straat wordt duurder. Het lijkt wel bijna Sinterklaas. lees verder

Bijdrage fractielid ChristenUnie Henri de Roode over programmabegroting Enschede

20161115 programmabegroting 2017woensdag 16 november 2016 21:28 De Roode spreekt zijn waardering uit over de begroting: ‘een degelijk document’. Deze begroting toont in lijn met de zomernota een positief beeld voor het economische deel. We kunnen spreken van ... lees verder

Structuurvisie Luchthaven Enschede: stap verder

20161107 stuctuurvisie luchthaven twentewoensdag 09 november 2016 19:22 Op 8 november 2016 heeft de fractie van de ChristenUnie Enschede bij monde van haar fractievoorzitter Wim Tekkelenburg ingestemd met de Structuurvisie luchthaven. lees verder

Programmabegroting Duurzame leefomgeving

20161107 duurzame ontwikkelingmaandag 07 november 2016 22:15 Wim Tekkelenburg reageert namens de ChristenUnie Enschede op begroting en wel het onderdeel duurzame leefomgeving. Hieronder een aantal van zijn opmerkingen. lees verder

Programmabegroting Enschede 2017

20161107 geldmaandag 07 november 2016 21:30 Namens de ChristenUnie reageert Janny Joosten op de programmabegroting 2017 van Enschede voor het onderdeel maatschappelijke ontwikkeling. lees verder

Meedoen en thuisvoelen

20161024 meedoen en thuisvoelenmaandag 24 oktober 2016 21:55 Janny Joosten reageert namens de ChristenUniefractie op het document ‘meedoen en thuisvoelen’ van wethouder Jurgen van Houdt. lees verder

ChristenUnie stemt voor waardering mantelzorger

20161006 mantelzorgwoensdag 05 oktober 2016 21:00 Hoopvol verbindend, dat is hoe de fractie van de ChristenUnie Enschede het voorstel van het college ziet voor de mantelzorgwaardering via een ‘webshop’. lees verder

Overig Nieuws